Aanvragen Energie-investeringsaftrek (EIA)
Wilt u fiscaal voordeel behalen en investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie? Dat kan met de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA).

Hoe werkt de EIA?
Investeringen kunnen digitaal ingediend worden via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Als een investering voor EIA in aanmerking komt, kunt u 40% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, boven op uw gebruikelijke afschrijving.
De EIA is een fiscale stimuleringsregeling van het ministerie van Economische
Zaken en Financiën. Met de EIA wil de overheid het Nederlandse bedrijfsleven aansporen tot energiebesparing en toepassing van duurzame energie. De Belastingdienst en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voeren de regeling uit.

Wanneer kunt u profiteren van de EIA
De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een regeling voor inkomsten- of vennootschapsbelastingplichtige ondernemers. Ook een overheidsonderneming, stichting of vereniging kan gebruikmaken van deze regeling als die vennootschapsbelastingplichtig is. De regeling is niet voor particulieren. De geldende voorwaarden zijn:
U bent ondernemer in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de BES-eilanden.

 • U betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting.
 • U doet een investering die op de Energielijst staat (in de Energielijst worden dit bedrijfsmiddelen genoemd).
 • Het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen van de Energielijst.
 • Indien nodig levert u een bewijs aan van de vereiste vergunningen en certificaten.
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
 • Het meldingsbedrag voor aangegane verplichtingen en gemaakte voortbrengingskosten bedraagt per melding samen ten minste € 2.500.

Wanneer melden?
U moet het bedrijfsmiddel op tijd melden. De hoofdregel is: binnen 3 maanden nadat u de investeringsverplichting bent aangegaan. Dit geldt voor de aanschafkosten.
Let op! Deze termijn wordt strikt aangehouden.
Hierna is geen aanvraag meer mogelijk. Voor de voortbrengingskosten geldt dat u deze moet melden binnen 3 maanden na het einde van het kalenderkwartaal waarin de voortbrengingskosten zijn gemaakt (betaalmoment). Zijn de voortbrengingskosten gemaakt in hetzelfde kwartaal als waarin het bedrijfsmiddel in gebruik is genomen? Dan moet u deze kosten melden binnen 3 maanden na de ingebruikname.

Welke kosten komen in aanmerking?
De volgende kosten komen in aanmerking voor de EIA.
Aanschafkosten

 • Aankoopsom van (onderdelen van) bedrijfsmiddelen op de Energielijst.
 • Kosten voor voorzieningen die technisch noodzakelijk zijn voor deze bedrijfsmiddelen en
  die u alleen daarvoor gebruikt. Bijvoorbeeld leidingen, appendages en meet- en regelapparatuur.
 • Kosten die u betaalt aan derden om het bedrijfsmiddel bedrijfsklaar te krijgen, bijvoorbeeld montagekosten.
 • Omzetbelasting die u aan leveranciers betaalt als u de omzetbelasting niet kunt verrekenen.

Voortbrengingskosten

 • Arbeidskosten van uw eigen werknemers, ingehuurde medewerkers en loonwerkers die
  het bedrijfsmiddel produceren of installeren.
 • Kosten voor materialen uit uw magazijn of onderdelen van het bedrijfsmiddel die onder uw regie worden gekocht en geïnstalleerd.
 • Omzetbelasting die u aan leveranciers betaalt als u de omzetbelasting niet kunt verrekenen.

Kosten van aanpassingen aan bestaande bedrijfsmiddelen

 • Aanschaf- en montagekosten voor nieuwe materialen.
 • Montagekosten voor gebruikte materialen.

In 2024 kunt u opnieuw in aanmerking komen voor de EIA indien er sprake is van aanschaf van een elektrische oven ter vervanging van een indirect gas gestookte oven.
Hiervoor kunt u de code 270101: Elektrische ovens [W] gebruiken.

Ook bij de aanschaf van een iVario kunt u hiervoor in aanmerking komen. Hiervoor kunt u code 220123: multifunctioneel kook-en baktoestel gebruiken.
Voor meer informatie:

EIA Energie-investeringsaftrek

EIA voorwaarden

Energielijst 2024

EIA Aanvragen

Disclaimer: Hoewel deze pagina met de grootst mogelijke zorg is samengesteld dient deze slechts ter informatie. Wanneer u vragen hebt of een op maat advies wenst, ga dan altijd te rade bij uw accountant of subsidieadviseur. Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.